Καλωσήλθατε στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου του τμήματος Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

 

   

     Η  μέθοδος  σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου  με   υπολογιστές   είναι  το  αντικείμενο  του  μαθήματος.Με τη συνεχή ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος, έχει αποβεί ζωτικά σημαντική η επίγνωση των πακέτων Προσομοίωσης με Υπολογιστή που μπορούν να βοηθήσουν στη διεργασία της αξιολόγησης συστήματος και στη σχεδίαση ελεγκτών.

    Τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μάθημα των Ψηφιακών Σ.Α.Ε ασχολούνται με τον έλεγχο συστημάτων με υπολογιστή (σύγχρονη θεωρία των συστημάτων ελέγχου).

    Τα τελευταία 25 περίπου χρόνια έγινε μία εντυπωσιακή ανάπτυξη μεθόδων σχεδίασης συστημάτων με Η/Υ, που εφαρμόζονται και στα πλέον πολύπλοκα συστήματα που κατασκευάζονται σήμερα.     

    Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ελέγχου με Η/Υ έναντι του κλασικού ελέγχου είναι:

1.    Μεγάλη ταχύτητα στην επεξεργασία των δεδομένων.

2.    Μεγάλη ευελιξία στην τροποποίηση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού ελεγκτή.

3.    Μικρότερο κόστος.

4.    Μικρότερο μέγεθος και βάρος.

    Στο θεωρητικό μάθημα ασχολούμαστε με θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τον Ψηφιακό αυτόματο έλεγχο όπως ο μετασχηματισμός Ζ, η περιγραφή και ανάλυση των συστημάτων διακριτού χρόνου, ο υπολογισμός συναρτήσεων μεταφοράς κλειστών συστημάτων, η ευστάθεια, το ελέγξιμο και το παρατηρήσιμο, κλασικές μεθόδους σχεδίασης ρυθμιστών διακριτού χρόνου (π.χ με τη μέθοδο του Γεωμετρικού τόπου των ριζών ή με βάση την απόκριση στο πεδίο της συχνότητας), σχεδίαση στο χώρο κατάστασης κ.α.

    Στο εργαστηριακό μάθημα ασχολούμαστε με προσομοίωση ψηφιακών Σ.Α.Ε χρησιμοποιώντας διάφορα πακέτα εναλλακτικά (π.χ ΜATLAB, SIMULINK, Comprehensive Control – CC, CODAS, MATHCAD κ.α) καθώς και με συστήματα (υδραυλικά, πνευματικά ,ηλεκτρομηχανικά κ.α) που ελέγχονται μέσω Η/Υ.  

    Ο σκοπός του εργαστηρίου διπλός : οι μεν σπουδαστές του τμήματος να εχουν πρόσβαση σε διδακτικο ύλικο και να εκφράζουν τις απόψεις τους, οι δεν επισκέπτες να ερχονται σε επαφή με το εργαστήριο μας και με το Ψηφιακό Αυτόματο Έλεγχο.

                      Created by K.Dimitriadis

This site is best viewed in 16M colors at a resolution of 800x600,using IE4 or later

Copyright © 1999-2000, Εργαστήριο Ψηφιακών Σ.Α.Ε. - Τμημα Η/Υ Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά.