ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Κατάταξη Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ορίζεται το διάστημα 1-15 Οκτωβρίου 2001.

 

Διενέργεια κατατάξεων με βάση το βαθμό πτυχίου για τα Τμήματα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ και με εξετάσεις για τα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης της ΣΔΟ, Κλωστοϋφαντουργίας, Η/Υ Συστημάτων, Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Πολιτικών Δομικών Έργων της ΣΤΕΦ από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2001.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 

  1. Αίτηση στο Τμήμα
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία που διδάχθηκε και εξετάσθηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.
  4. Προκειμένου για πτυχιούχους σχολών εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΕ ή του Συμβουλίου Ισοτιμιών του άρθρου 79 του Ν. 576/ 1977.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τις γραμματείες των Τμημάτων για την εξεταστέα ύλη κ.λ.π.