ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τηλ. 210 5381168

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

«Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες»

 

Οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση- αιμορροφιλίες και υποβάλλονται σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς από τη νόσο GAYCHER και οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Η πάθηση των ανωτέρω πρέπει να πιστοποιείται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Νομού, μετά από δωρεά βεβαίωση ιατρού μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) οποιουδήποτε Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Από 15-30 Σεπτεμβρίου 2005

υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1.    Αίτηση στο Τμήμα που επιθυμούν να εγγραφούν.

2.    Τίτλο απόλυσης λυκείου.

3.    1 φωτογραφία.

4.    Πιστοποιητικό αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους. (στο οποίο να αναφέρεται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου για εισαγωγή σε ΑΕΙ- ΤΕΙ)