Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τηλ. πληροφοριών: 210 5381300-210 5381320

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ   Π Ρ Ω Τ Ο Ε Τ Ω Ν

 

Οι υποψήφιοι που εισάγονται στα τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά, για την εγγραφή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 

  1. Οι εγγραφές των πρωτοετών θα γίνουν από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

 

  1. Για την εγγραφή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην αντίστοιχη γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 

 

 

 

 

·        Γνωμάτευση από Παθολόγο (από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από το Ι.Κ.Α ή από το ιατρείο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

·        Γνωμάτευση από Δερματολόγο (από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από το Ι.Κ.Α.)

 

 

 

Αν η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.

 

Οι εισαχθέντες στο Β’ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2006.