Τ Ε Ι  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
Τ Μ Η Μ Α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Pilot Project  "GilVa"
of
PeLAB  ECS  of TeiPir

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ :                 Εαρινό '98-'99

ΗΥΣ :  Α' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Μαθηματικά 1
214
Φυσική 1
298
Ηλεκτροτεχνία 1
237
Προγραμματισμός 1
249
Ηλεκτρονικά 1
183
Η/Ν Σχέδιο 1
247
Αγγλικά 1
135
  
Φυσική 1
115
Ηλεκτροτεχνία 1
129
 
 
Ηλεκτρονικά 1
133
Η/Ν Σχέδιο 1
253
Αγγλικά 1
124
ΗΥΣ :  Β' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Μαθηματικά 2
139
Φυσική 2
214
Ηλεκτροτεχνία 2
183
Προγραμματισμός 2
137
Ηλεκτρονικά 2
168
Η/Ν Σχέδιο 2
345
Αγγλικά 2
110
  
Φυσική 2
107
Ηλεκτροτεχνία 2
88
Προγραμματισμός 2
126
Ηλεκτρονικά 2
118
Η/Ν Σχέδιο 2
368
Αγγλικά 2
102
ΗΥΣ : Γ' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Μαθηματικά 3
102
Ηλεκτροτεχνία 3
162
Προγραμματισμός 3
98
Μικροηλεκτρονική 1
206
Αρχές Οργάν.Επιχ.
135
Αγγλικά 3
115
  
Ηλεκτροτεχνία 3
96
Προγραμματισμός 3
90
Μικροηλεκτρονική 1
105
  
Αγγλικά 3
97
ΗΥΣ : Δ' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Προγραμματισμός 4
201
Λογικά Κυκλώματα
140
Σ.Α.Ε.
187
Μικροηλεκτρονική 2
124
Μετρήσεις
205
Αγγλικά 4
84
Φυσική Στερεών Σωμ.
20
Γλώσσα Cobol
4
Γλώσσα C
82
Προγραμματισμός 4
152
Λογικά Κυκλώματα
110
Σ.Α.Ε.
85
Μικροηλεκτρονική 2
79
Μετρήσεις
83
Αγγλικά 4
75
Φυσική Στερεών Σωμ.
6
Γλώσσα Cobol
6
Γλώσσα C
93
ΗΥΣ : Ε' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Ψηφιακή Επεξ.Σήμ.
214
Μικροεπεξεργαστές
176
Οικογέν.Μικροεπεξ.
115
Περιφ.Μονάδες Η/Υ 1
132
Τηλεπικοινωνίες
178
Λειτουργικά Συσ. Η/Υ
145
Βλάβες & Συντ. Η/Υ
186
Αγγλικά 5
129
Ψηφιακή Επεξ.Σήμ.
132
Μικροεπεξεργαστές
97
Οικογέν.Μικροεπεξ.
94
Περιφ.Μονάδες Η/Υ 1
105
Τηλεπικοινωνίες
101
Λειτουργικά Συσ. Η/Υ
88
 
 
 
 
ΗΥΣ : ΣΤ' Εξάμηνο
Θεωρία
Εργαστήριο
Περιφ.Μονάδες Η/Υ 2
120
Ρομποτική
142
Ψηφιακά Σ.Α.Ε.
188
Συστ.Αναπτ μ/Υ
104
Επικοινωνίες μ/Υ
143
Δίκτυα Η/Υ
132
Οικογένειες μ/Υ
140
CAD-CAM & Εξομ.
226
Περιφ.Μονάδες Η/Υ 2
80
Ρομποτική
132
Ψηφιακά Σ.Α.Ε.
132
Συστ.Αναπτ μ/Υ
90
Επικοινωνίες μ/Υ
81
 
 
Οικογένειες μ/Υ
132
CAD-CAM & Εξομ.
150