ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΙΛΟΤΙΚH :   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 


 © PeLAB   Feb. 2003 


  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 Διοίκησης και Υπηρεσιών

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 Διοικητικών / Εκπαιδευτικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

 

 

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν    Τ.Ε.Ι.   Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

Ενημερώθηκε 16.Σεπ.2003, με βάση τον έντυπο Τηλ. Κατάλογο ΤΕΙ Πειραιά

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Πρόεδρος

Κικίλιας Παναγιώτης

210 545 0300

210 5451123

210 545 0200

Αντιπρόεδροι

Ζήσος Αθανάσιος

210 538-1425

210 5451123

Κάντζος Κωνσταντίνος

210 569 0768

210 5451123

Γενικός Γραμματέας

Παπαδόπουλος Γεώργιος

210 545 0960

210 5451123

Γραμματεία Προέδρου & Αντιπροέδρων

210 538-1001-2

 

210 538-1003-4

 

Γραμματέας Συμβουλίου

210 538-1115

 

 

 

Διεύθυνση Διοικητικού

 

 

Διευθύντρια - Δ/κου

Στράνη Ελένη

210 569 2805

210 569 2805

210 538-1361

 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Προϊσταμένη

Τριαντοπούλου - Τσάτα Δισμυρία

210 538-1116

 

 

 

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού & Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού

Προϊσταμένη

Παπαδοπούλου Μαρία

210 538-1166

 

 

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου

Προϊσταμένη

Ορφανού Κωνσταντίνα

210 538-1106

210 545 0962

210 569 0801

Δακτυλογράφοι

210 538-1124

 

Τηλεφωνητές

210 538-1233

 

Βοηθ. Προσωπικό

210 538-1137

 

 

 

Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών

Προϊσταμένη

Μαρκοπούλου Αναστασία

210 538-1115

 

 

 

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

Διευθυντής - Οικ.

Δουζένης Παναγιώτης

210 538-1366

210 538-1108

 

 

Τμήμα Προϋπολογισμού

Προϊστάμενος

Βαμβακάς Ανδρέας

210 538-1362

 

 

 

Τμήμα Δαπανών & ΚΠΣ

Προϊσταμένη

Κυδωνάκη Μαρία

210 538-1172

210 569 1328

 

 

Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων

Προϊσταμένη

Αλεξοπούλου Αικατερίνη

210 538-1119

 

210 538-1107

 

 

 

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας

Προϊσταμένη

Ανδρουλάκη Κωνσταντίνα

210 538-1118

210 562 3847

210 538-1365

 

 

Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών & Σπουδαστικής Μέριμνας

 

 

Διευθύντρια

Γλαμπεδάκη Ανδριάνα

210 538-1357

 

 

 

Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Aσκησης & Σταδιοδρομίας (Γραφείο Διασύνδεσης)

Προϊσταμένη

Γλαμπεδάκη Ανδριάνα

210 538-1357

 

 

 

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Ολγα

210 538-1120

 

 

 

Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας

Προϊστάμενος

Τρουλάκης Γρηγόριος

210 538-1223

 

210 538-1254

 

 

 

Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης

Προϊσταμένη

Κερμελή Ευαγγελία

210 538-1007-8

210 569 0158

210 569 1785

 

 

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Διευθυντής

Αγιοπετρίτης Ιωάννης

210 538-1238

 

210 538-1204

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής

Προϊστάμενος

Αγιοπετρίτης Ιωάννης

210 538-1238

 

 

 

Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Προϊσταμένη

Νικολή Αγγελική

210 538-1418

 

 

 

Τμήμα Συντήρησης

Προϊστάμενος

Καπετάνιος Γεώργιος

210 538-1336

 

210 538-1153

 

Φύλακες

210 538-1137

 

210 538-1340

 

Νυχτοφύλακες

210 538-1137

 

Κηπουροί

210 538-1414

 

 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ.)

 

 

Διευθυντής ΣΤΕφ

Τσελές Δημήτριος

210 538-1011

210 545 0967

210 538-1012

Γραμματεία

210 538-1212

210 562 3851

 

 

ΤΜΗΜΑ Αυτοματισμού

Προϊστάμενος

Σκλαβούνος Παναγιώτης

210 538-1183

210 538-1249

210 538-1249

Γραμματεία

210 538-1349

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολογίας

Προϊστάμενος

Βενάρδος Πέτρος

210 538-1220

210 538-1417

210 538-1316

Γραμματεία

210 538-1220

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικής

Προϊστάμενος

Ραγκούση Μαρία

210 538-1422

210 538-1226

Γραμματεία

210 538-1225

211 538-1226

 

 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

  Προϊστάμενος

    Λεβέντης Σωτήριος

210 538-1208

 

Γραμματεία

210 538-1110

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Κλωστοϋφαντουργίας

Προϊστάμενος

Μπούσιας Χαράλαμπος

210 538-1255

 

Προϊστ. Γραμ.

210 538-1216

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολογίας

Προϊστάμενος

Καζαντζάκης Ιωάννης

210 538-1228

210 538-1228

Γραμματεία

210 538-1227

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Δομικών Εργων

Προϊστάμενος

Μεταξάς Γεώργιος

210 538-1214

210 538-1215

Γραμματεία

210 538-1215

 

 

 

Γενικό ΤΜΗΜΑ Μαθηματικών

Προϊστάμενος

Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος

210 538-1123

 

Προϊστ. Γραμ.

210 538-1351

210 538-1351

 

 

Γενικό ΤΜΗΜΑ Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών

Προϊστάμενος

Ρούτουλας Αθανάσιος

210 538-1229

210 538-1161

Γραμματεία

210 538-1229

 

 

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)

 

 

Διευθυντής - ΣΔΟ

Ζώης Κωνσταντίνος

210 538-1013

 

210 538-1014

Γραμματεία

210 538-1146

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προϊστάμενος

Πατσαντζής Κωνσταντίνος

210 538-1126

 

Γραμματεία

210 538-1144

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Λογιστικής

Προϊσταμένη

Βούλγαρη Ευμορφία

210 545 0961

210 538-1122

Γραμματεία

210 538-1125

210 538-1281

 

 

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής

 

 

Διευθύντρια

Τσαγκαράκου - Κυριακοπούλου Ευτυχία

210 538-1141

 

Προϊστ. Γραμ.

210 538-1413

 

 

 

Αυτοτελή Τμήματα

 

 

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Προϊστάμενος

Βασιλειάδης Κυριάκος

210 538-1346

210 545 0965

210 538-1303

 

 

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Προϊσταμένη

Συρίου Ελένη

210 538-1356

210 538-1315

 

 

Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.

Προϊστάμενος

Χατζηνάς Δημήτριος

210 538-1313

 

210 538-1226

 

 

 

Κ.Ε.Κ  -  Κ.Σ.Ε

Μακρυγιάννης Παναγιώτης

210 364 1078

 

210 364 4013

 

 

 

Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)

 

 

α - Τμήμα Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρήσεις στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες

Πρόεδρος

Κάντζος Κωνσταντίνος

210 538-1278

210 347 6661

Γραμματεία

210 538-1218

 

 

 

β - Τμήμα Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις & Μεταφορές

Πρόεδρος

Ζώης Κωνσταντίνος

210 538-1258

 

Γραμματεία

210 538-1319

 

 

 

γ - Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Πρόεδρος

Σκλαβούνος Παναγιώτης

210 538-1314

 

Γραμματεία

210 538-1219

 

 

 

Κ.Τ.Ε Πειραιά & Νήσων

Διευθυντής

Βρυζίδης Λάζαρος

210 538-1278