ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚH :   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
 

 © PeLAB   Jan. '98 .... rev. Feb. 2003 
  
 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 Διοικητικών  Εκπαιδευτικών
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 Διοικητικών / Εκπαιδευτικών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Υγειονομική Υπηρεσία 210 538-1223
210 538-1254
Τεχνική Υπηρεσία 210 538-1336
210 538-1153
210 538-1414
210 538-1230
210 538-1137
210 538-1400
210 538-1413
210 538-1136
Φυλάκεια 210 538-1137
210 538-1340
210 538-1271
210 538-1400
ΔιαΔικτυακό Κέντρο - (ΔΔΚ) ... NOC 210 538-1304
210 538-1305