ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

 του

 VRML HOT

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ PeLAB,
σχετική με

ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡAΙΑ

η εργασία είναι σε ανάπτυξη, είναι η δεύτερη σχετική στο αντικείμενο προσπάθεια του PeLAB
το αντικείμενο δεν εξαντλείται εύκολα
άλλωστε το περιβάλλον ανάπτυξης και απεικόνισης της εφαρμογής συνεχώς εξελίσσονται
η χρησιμότητα της εφαρμογής ειναι πολυδιάστατη
οι αρχές ανάπτυξής της δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο χώρο που διαπραγματεύεται η εργασία
ακολουθούν :

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (screen captures) .... & ... ΔΕΙΓΜΑ ΣΕ VRML για COSMO PLAYER v-2