ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚH :   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
 

 © PeLAB   Jan. '98 .... rev. Feb. 2003 
  
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 Διοίκησης και Υπηρεσιών
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 Διοικητικών / Εκπαιδευτικών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ